Offentleg høyring/kunngjering

Kommunevåpen i fargar - Klikk for stort bilete

Her finn du saker til offentleg høyring og kunngjering i Vang kommune
 

Vang kommune ved Utdanning og kultur skal revidere kommunen sin Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Vi opnar opp for innspel frå lag og bebuarar i Vang kommune på planen fram til og med juni 2022.

Her kan du lese om planen som gjeld frå 2019 – 2022, endringar og nye innspel må gjerne koma i lys av denne:

Kommunestyret vedtok i møte 11. februar 2021 å legge framlegg til "Forskrift om godtgjersle og permisjonar for folkevalde i Vang kommune ut til høyring.