Offentleg høyring/kunngjering

Kommunevåpen i fargar - Klikk for stort bilete

Her finn du saker til offentleg høyring og kunngjering i Vang kommune
 

I samband med adressering i Vestre Slidre kommune har Språkrådet teke opp namnesak for stadnamna Geiteskallin/Geitskallin, Lomtjernet/Lomtjednet, Svartkoll(en)/Svartkøll(en), Ødestøladn/Ødisstøl og Sonjavarden. Kartverket nyttar samstundes høvet til å reise namnesak for fleire namn som har skrivemåtestatusen «føreslege» i Sentralt stadnamnregister (SSR). Saka vert teken opp for å få avklart og formalisert rett skrivemåte for offentleg bruk.

Kommunestyret vedtok i møte 11. februar 2021 å legge framlegg til "Forskrift om godtgjersle og permisjonar for folkevalde i Vang kommune ut til høyring.