Offentleg høyring/kunngjering

Kommunevåpen i fargar - Klikk for stort bilete

Her finn du saker til offentleg høyring og kunngjering i Vang kommune
 

Detaljreguleing for Fjellheim bustadfelt blir med dette lagt ut på høyring og offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens §§ 5-2 og 12-10.

Kommunestyret vedtok i møte 11. februar 2021 å legge framlegg til "Forskrift om godtgjersle og permisjonar for folkevalde i Vang kommune ut til høyring.