Offentleg høyring/kunngjering

Kommunevåpen i fargar - Klikk for stort bilete

Her finn du saker til offentleg høyring og kunngjering i Vang kommune
 

Jf. plan og bygningslova §12-8 blir det varsla oppstart av detaljregulering for eit nytt bustadområde på del av eigedomen gnr. 96 bnr. 7 - Kvien.

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for trafikktryggleik for Vang kommune.

Det blir ved dette varslet oppstart av arbeid med planendring av detaljreguleringsplan for Reikesteinsøddin i Vang kommune. Det blir vist til vedlegg for meir informasjon om kva endringa går ut på.