Fare for sterk vind i området - utfordrande situasjon - vær oppmerksom

Meteorologisk institutt varslar svært kraftig vind - oransje nivå - for Oppland og Hedmark. Dette er forventa i perioden natt til lørdag, og kan lokalt bli opp i 20-25m/s. Vindkasta avtek laurdag. Gjenstandar med store vindfang kan blåse over ende. Det er fare for skader på bygninger og infrastruktur. Det vert anbefalt å feste alle lause gjenstandar og ikkje bevege seg unødig utandørs. Meir info her.

Aktuelt