Vatningsforbod og totalforbod mot å gjøre opp ild og åpen brenning!

Vatningsforbod for dei tilkopla Ryfoss, Åsvang og Haugastølen vassverk grunna i synkende grunnvasstand og tørke. Meir informasjon her. Totalforbod mot å gjøre opp eld og open brenning gjeld fortsatt. Meir informasjon her.

Aktuelt