Aktuelt

 • 21.01.2021 Skjenking av alkohol til matservering
  Som følgje av vedtak i Stortinget 19. januar 2021 er det opna opp for at kommunar med lågt smittetrykk kan tillate skjenking av alkohol til...
 • 18.01.2021 Ferie for alle
  Røde kors tilbyr gratis ferie til familiar med låg inntekt. Har du minimum eit born mellom 6 og 13 år kan du no søke om opphald på Merket Røde...
 • 18.01.2021 Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for bustadområde ved Kvien
  Jf. plan og bygningslova §12-8 blir det varsla oppstart av detaljregulering for eit nytt bustadområde på del av eigedomen gnr. 96 bnr. 7 - Kvien.
 • 12.01.2021 Barnehageplass 2021-2022
  Søknadsfrist til årets hovudopptak til barnehageplass er 1. februar. Alle som ønsker ny barnehageplass eller endring på sin barnehageplass må søke...