Aktuelt

  • 17.01.2018 Ny forskrift om nedsatt konsesjonsgrense
    I sitt møte den 15.12.2017 vedtok kommunestyret i sak 065/17 ny forskrift om nedsett konsesjonsgrense for bustadar i Vang. Denne forskrifta vart...
  • 12.01.2018 Ferie for alle
    Røde kors tilbyr gratis ferie til familiar med låg inntekt. Har du minimum eit born i barneskulealder kan du no søke om opphald på Merket røde...