Viktig informasjon om koronaviruset

Her finn du oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak i Vang kommune.

Testing kvardagar

Kontakt Vang legekontor på tlf. 61 36 95 00 mellom kl. 08.30-15.00 for å avtale tid for testing.

Aktuelt