Næring i Vang kommune

Vang kommune har næringsutvikling som særskilt satsingsområde.
Strategiane for næringsutvikling er innarbeidde i kommuneplanen for Vang.

Visjon

Vang kommune skal vera ein god kommune å bu og vekse opp i, med gode tenestetilbod og aktive lokalsamfunn der kultur, nærleik, tradisjonar, mangfald og samarbeid står i fokus.

Innbyggjarar og tilreisande skal oppleve trivsel og ei kjensle av å høyre til. Vi skal vera aktive i høve til endringar i samfunnet, ta grep om eiga utvikling og ha tru på framtida.

Vang kommune skal prioritere arbeidet med næringsutvikling, med særleg vekt på

  • Variert og konkurransedyktig næringsliv
  • Vidareutvikling av reiselivsnæringa
  • Knoppskyting av eksisterande bedrifter og nyetablering
  • Samarbeid mellom landbruk og reiseliv
  • Vidareutvikling av anna næringsliv - kompetansearbeidsplassar
  • Etablering av eigen arbeidsplass - entreprenørskap
  • Å få utdanna arbeidstakarar attende til Vang