Ledige stillingar

Vang kommune har lagt til rette for elektronisk søknad på stilling. Inne i artikkelen finn du lenkje til vårt elektroniske søknadsskjema og oversikt over dei stillingane som til ei kvar tid er ledige. Vi ynskjer søknad med cv via vårt digitale søknadssenter. For å nytte deg av dette tilbudet trykkjer du på lenkja; "elektronisk søknad". Du kjem da inn i vårt søknadssenter der du må oppgi e-postadressa di. Deretter registrerer du deg som ny brukar og får straks passord sendt til e-postadressa di. Du må og oppgi arkivsaksnummer som står i utlysinga for den stillinga du søkjer. Håper instruksjonane du får undervegs gjer det greit å søkje elektronisk.

Det er og høve til å sende søknad i posten til:
Vang kommune
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres

Det er ledig ca 22 % vikariat som assistent innan spesialundervisning ved Vaksenopplæringa etter Opplæringslova § 4A-2. Arbeidstid er per tid lagt til mandagar. Vikariatet er ledig frå skulestart tom 03.05.19, med moglegheit for forlenging.

Vang barne – og ungdomsskule har eit ledig vikariat som barne – og ungdomsarbeidar for skuleåret 2018-19. Stillinga er på 89 % og fylgjer skuleåret (lønsprosent 79,2).

Frå oktober 2018 har Vang kommune ledig 100 % vikariat som personalkonsulent for 1 år. Stillinga er ein del av rådmannen sin stab og direkte underlagt rådmann.

Vang kommune har frå august 2018 ledig 60 % driftstilskot for fysioterapeut som vikariat tom 31.12.18, med mogleg forlenging.

Vang kommune har frå 01.01.19 ledig ei 18,85 % stilling i Kulturskulen.