Ledige stillingar

Vang kommune har lagt til rette for elektronisk søknad på stilling. Inne i artikkelen finn du lenkje til vårt elektroniske søknadsskjema og oversikt over dei stillingane som til ei kvar tid er ledige. Vi ynskjer søknad med cv via vårt digitale søknadssenter. For å nytte deg av dette tilbudet trykkjer du på lenkja; "elektronisk søknad". Du kjem da inn i vårt søknadssenter der du må oppgi e-postadressa di. Deretter registrerer du deg som ny brukar og får straks passord sendt til e-postadressa di. Du må og oppgi arkivsaksnummer som står i utlysinga for den stillinga du søkjer. Håper instruksjonane du får undervegs gjer det greit å søkje elektronisk.

Det er og høve til å sende søknad i posten til:
Vang kommune
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres

Vang kommune har ledig stilling som badevakt ved symjehallen i Vangshallen på kveldstid,

frå om lag 15.09.19. Sesongen vil vere i perioden frå ca. 15. september til 1. mai.

Opningstider for offentleg bading er onsdagar kl. 17.30 - 20.00 og fredagar kl. 18.00 - 21.00.

Opningsdagar vil i perioden følgje skuleruta.

Vang kommune har ledig 1 fast stilling som pedagog og 1 årsvikariat som pedagogisk leiar i Fredheim barnehage

Barnehagebarna våre fortener dei beste pedagogane. Me søkjer etter fagleg sterke og engasjerte pedagogar som brenn for barna si læring og trivsel! Kommunen satsar sterkt på psykisk helse og livsmeistring, med robuste barn og unge som taklar medgang og motgang. Oppvekstsektoren i Vang har eit felles utviklingsprosjekt gjennom SmartOppvekst, og me er no i vårt andre år i denne satsinga. Vert du med oss på laget?

Etatsleiaren inngår i rådmannen sitt leiarteam. Leiarteamet arbeider i fellesskap med forsvarleg forvaltning og berekraftig utvikling av kommunen. Vi søkjer difor ein person med gode samarbeidsevner og positiv innstilling til den samla kommunale verksemda.