Ledige stillingar

Vang kommune har lagt til rette for elektronisk søknad på stilling. Inne i artikkelen finn du lenkje til vårt elektroniske søknadsskjema og oversikt over dei stillingane som til ei kvar tid er ledige. Vi ynskjer søknad med cv via vårt digitale søknadssenter. For å nytte deg av dette tilbudet trykkjer du på lenkja; "elektronisk søknad". Du kjem da inn i vårt søknadssenter der du må oppgi e-postadressa di. Deretter registrerer du deg som ny brukar og får straks passord sendt til e-postadressa di. Du må og oppgi arkivsaksnummer som står i utlysinga for den stillinga du søkjer. Håper instruksjonane du får undervegs gjer det greit å søkje elektronisk.

Det er og høve til å sende søknad i posten til:
Vang kommune
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres

Vang kommune har ledig mellombels stilling for pedagog i Høre barnehage:

  • Pedagog i 100 % mellombels stilling med tiltreding snarast og

     t.o.m. 31.07.2019, med moglegheit for forlenging.

Vang kommune har ledig følgjande stilling ved Fredheim barnehage frå januar 2019:

  • Pedagogisk leiar i 100 % mellombels stilling i perioden 02.01.19 t.o.m. 31.07.19, med mogleg forlenging.

Kunne du tenkje deg å gjera ein jobb som oppdragstakar? Vi søkjer deg som er påliteleg, engasjert og positiv!