Ledige stillingar

Vang kommune har lagt til rette for elektronisk søknad på stilling. Inne i artikkelen finn du lenkje til vårt elektroniske søknadsskjema og oversikt over dei stillingane som til ei kvar tid er ledige. Vi ynskjer søknad med cv via vårt digitale søknadssenter. For å nytte deg av dette tilbudet trykkjer du på lenkja; "elektronisk søknad". Du kjem da inn i vårt søknadssenter der du må oppgi e-postadressa di. Deretter registrerer du deg som ny brukar og får straks passord sendt til e-postadressa di. Du må og oppgi arkivsaksnummer som står i utlysinga for den stillinga du søkjer. Håper instruksjonane du får undervegs gjer det greit å søkje elektronisk.

Det er og høve til å sende søknad i posten til:
Vang kommune
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres

Vi søker daglig leder til et selskap med spennende oppgaver innenfor regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

Kunne du tenkje deg å gjera ein jobb som oppdragstakar? Vi søkjer deg som er påliteleg, engasjert og positiv!

 

 

Læringssenteret har ledig mellombels 100% stilling som lærar i norsk og samfunnskunnskap, frå 01.01.2019-31.12.2019, med muligheit for forlengelse.