Ledige stillingar

Vang kommune tek berre imot elektroniske søknader.

Hausten 2019 innførte me eit nytt rekrutteringssystem. Har du søkt stilling hos oss tidligare, må du legge inn CV på nytt.

Kandidatar blir vurdert etter søknadstekst og CV for den enkelte rekrutteringssak, det er derfor viktig å skrive ein fullstendig søknad og sørge for at CV er oppdatert.

For å få ei fullstendig søkjarliste og best mogleg grunnlag for vurdering av deg som søkjar, treng me at du fyller inn felta utdanning og erfaring.

Me oppfordrar deg som søkjer til å legge ved attestar, vitnemål og andre relevante dokumenter. Filstørrelsen på vedlegg kan maks være 2MB.

Klikk på ledige stillingar for å sjå alle utlyste stillingar pr. dags dato. Klikk vidare på "Søk på stillinga" for å begynne søkjeprosessen. Først blir du bedt om e-postadresse, for å sjekke om du allereie har ein profil. 

Trenger du hjelp med søknadsprosessen? Sjå kontaktinformasjon til høgre.

Artikkelliste

Kontaktinfo

Solfrid Jordalen
Personalrådgjevar
E-post