Ledige stillingar

Vang kommune har lagt til rette for elektronisk søknad på stilling. Inne i artikkelen finn du lenkje til vårt elektroniske søknadsskjema og oversikt over dei stillingane som til ei kvar tid er ledige. Vi ynskjer søknad med cv via vårt digitale søknadssenter. For å nytte deg av dette tilbudet trykkjer du på lenkja; "elektronisk søknad". Du kjem da inn i vårt søknadssenter der du må oppgi e-postadressa di. Deretter registrerer du deg som ny brukar og får straks passord sendt til e-postadressa di. Du må og oppgi arkivsaksnummer som står i utlysinga for den stillinga du søkjer. Håper instruksjonane du får undervegs gjer det greit å søkje elektronisk.

Det er og høve til å sende søknad i posten til:
Vang kommune
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres

Er du vår nye arealplanleggjar?

 

Frå april 2019 har Vang kommune ledig 100 % vikariat som personalkonsulent fram til ca 1.oktober. Stillinga er ein del av rådmannen sin stab.

Felles for stillingane:

  • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor
  • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk
  • Gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar
  • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad

 

Valdres-GIS (VGIS) er eit interkommunalt kartsamarbeid mellom dei seks Valdreskommunane Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Vestre Slidre, Østre Slidre og Vang med felles programvare, kartdatabaser og internettkart.

 

 

Vang kommune søkjer etter sommarvikarar i kommunen for sommaren 2019.

 

Vang kommune søkjer etter ein framtidsretta og aktiv byggjar av lokalsamfunnet:
Det er viktig at den nye rådmannen vår har evne til å arbeide strategisk og til å engasjere medarbeidarar, folkevalde, næringsliv og innbyggjarar for å skape ei fortsatt god utvikling i Vang.