Ledige stillingar

Vang kommune har lagt til rette for elektronisk søknad på stilling. Inne i artikkelen finn du lenkje til vårt elektroniske søknadsskjema og oversikt over dei stillingane som til ei kvar tid er ledige. Vi ynskjer søknad med cv via vårt digitale søknadssenter. For å nytte deg av dette tilbudet trykkjer du på lenkja; "elektronisk søknad". Du kjem da inn i vårt søknadssenter der du må oppgi e-postadressa di. Deretter registrerer du deg som ny brukar og får straks passord sendt til e-postadressa di. Du må og oppgi arkivsaksnummer som står i utlysinga for den stillinga du søkjer. Håper instruksjonane du får undervegs gjer det greit å søkje elektronisk.

Det er og høve til å sende søknad i posten til:
Vang kommune
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres

Vang kommune har ledig vikariat for fysioterapeut frå snarast og tom 31.12.18, med mogleg forlenging. Stillinga er på inntil 100%, og aktuell kandidat kan velje mellom fastløn eller driftstilskot.

Vang kommune har ledige vikariat som reinhaldar i perioda 8.oktober 2018 tom februar 2019, med moglegheit for forlenging.

Følgjande vikariat er ledige:

 • 32 % vikariat: Arbeidstid 07.00 – 10.00 tys-fre
 • 40 % vikariat: Arbeidstid 14.30 – 17.30 mån –fre
 • 20 % vikariat: Arbeidstid 07.30 – 15.30 fre

Vang kommune har ledig eit svangerskapsvikariat for lege i 90 % stilling i perioda november 2018 til august 2019.

 • Helsefagarbeidar
 • 80 % stilling i fast turnus, der ein ambulerer i ulike avdelingar der det er behov.
 • Sjukepleiar i 100 % fast vikarstilling
  • Om lag 50% i fast turnus, og om lag 50% i vikarpool
 • Tredelt turnus med arbeid 4 helgar på 12 veker
 • Sjukepleiar i 100 % fast stilling
 • Tredelt turnus med arbeid 4 helgar på 12 veker

Vang kommune har ledig stilling som badevakt ved symjehallen i Vangshallen på kveldstid,
frå om lag 15.10.18. Ved full drift vil sesongen vere i perioden frå ca. 15. september til 1. mai.