Kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel - Høyring

I samsvar med plan- og bygningsloven §§ 11-1 og 11-12 og vedtaket i kommunestyret 15.2.2024 set kommunen i gang revidering av kommuneplanen sin samfunnsdel. Det er planlagt at ny samfunnsdel skal vere klar til sluttbehandling i løpet av 2024. 

Høyring av kommunal planstrategi for Vang kommune og planprogram for revideringen av kommuneplanen sin samfunnsdel.

I samsvar med plan- og bygningsloven §10-1 og vedtaket i kommunestyret 15.02.2024, sak 017/24, legg kommunen med dette forslag til kommunal planstrategi for Vang kommune og planprogram for revidering av kommuneplanen sin samfunnsdel ut på høyring og offentleg ettersyn.

Høyringsperioden er frå 21. februar og til 10. april 2024. Det er planlagt at planstrategi og planprogram blir sluttbehandla i kommunestyret i mai 2024.

Forslag til kommunal planstrategi og planprogram for revidering av kommuneplanen sin samfunnsdel ligg her (under teksten). 

Høyringsfrist 10. april 2024

Innspel skal sendast til Vang kommune på e-post: post@vang.kommune.no, eller per post til Vang kommune, Tyinvegen 5161, 2975 Vang i Valdres. 

 

Dokument

Planstrategi 2024-2027 og planprogram kommuneplanen sin samfunnsdel (PDF, 392 kB)

Sak 017-24 - Planstrategi 2024-2027 og planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel med kunnskapsgrunnlag (PDF, 190 kB)

Vedlegg

Kunnskapsgrunnlag kommuneplanens samfunnsdel (PDF, 193 kB)

Bustadstadpolitisk plan Vang kommune 2019-2028 (PDF, 15 MB)

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2023-2027 (PDF, 5 MB)

Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2027 Vang kommune (PDF, 348 kB)

Folkehelseoversikt 2023 - 2027 (PDF, 3 MB)

Kunnskapsgrunnlag for Innlandsstrategien 2024–2028 (PDF, 9 MB)