Offentleg høyring/kunngjering

Kommunevåpen i fargar - Klikk for stort bilete

Her finn du saker til offentleg høyring og kunngjering i Vang kommune
 

Vang kommune legg med dette kommunedelplan for Tyinkrysset(planID: 2015003) ut til høyring og offentleg ettersyn. Samstundes blir det varsla om at kommunen vil oppheve fem regulerings- og bebyggelsesplaner innanfor planområdet.

Vang kommune legg med dette kommunedelplan for Tyinkrysset(planID: 2015003) ut til høyring og offentleg ettersyn. Samstundes blir det varsla om at kommunen vil oppheve fem regulerings- og bebyggelsesplaner innanfor planområdet.

Kommunestyret vedtok i møte 11. februar 2021 å legge framlegg til "Forskrift om godtgjersle og permisjonar for folkevalde i Vang kommune ut til høyring.