Kunngjering av planar

Her vert vedtekne planar kunngjort

Hovudutval for utvikling vedtok i møtet 26.04.22 mindre endring av kommunedelplan for Tyinkrysset (planid: 2015003) i sak 025/22. Vedtaket er med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova (pbl) §11-17.

Vedtaket kan klagast på av eigar av eigedom med rettsleg klageinteresse, jf. forvaltningslova §28, jf. Pbl. §1-9.

Kommunestyret vedtok i møtet 18.11.2021 Kommunedelplan for Tyinkrysset (planid: 2015003) i sak 065/14. Vedtaket er med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova(pbl) § 11-15. Kommunestyrets vedtak om kommunedelplan kan ikkje klagast på.

Kontaktinfo

Magnus Lajord
Arealplanleggjar
E-post
Telefon 94 88 49 72
Ingeborg Lunde
Arealplanleggjar
E-post
Telefon 99 23 03 05

Åpningstider

Måndag - fredag
08:30 - 15:30

Romjul: 10:00 - 14:00

Adresse

Vang kommune

Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres