Kunngjering av planar

Her vert vedtekne planar kunngjort

 Kommunestyret vedtok i møtet 16.06.2022, sak 052/55, detaljregulering Reikesteinsøddin (plan-ID: 2020002).

Kommunestyret sitt endelege vedtak om reguleringsplan kan bli klaga på, jamfør forvaltningsloven §28. Fristen for å klage på vedtaket er sett til 15. august 2022. Eventuell klage må sendast til Vang kommune, Tyinvegen 5161, 2975 Vang i Valdres, eller e-post: post@vang.kommune.no.

Hovudutval for utvikling vedtok i møtet 26.04.22 mindre endring av kommunedelplan for Tyinkrysset (planid: 2015003) i sak 025/22. Vedtaket er med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova (pbl) §11-17.

Vedtaket kan klagast på av eigar av eigedom med rettsleg klageinteresse, jf. forvaltningslova §28, jf. Pbl. §1-9.

Kommunestyret vedtok i møtet 18.11.2021 Kommunedelplan for Tyinkrysset (planid: 2015003) i sak 065/14. Vedtaket er med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova(pbl) § 11-15. Kommunestyrets vedtak om kommunedelplan kan ikkje klagast på.

Kontaktinfo

Magnus Lajord
Arealplanleggjar
E-post
Telefon 61 36 94 84
Ingeborg Lunde
Arealplanleggjar
E-post
Telefon 61 36 94 85

Åpningstider

Måndag - fredag
08:30 - 15:30

Romjul: 10:00 - 14:00

Adresse

Vang kommune

Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres