Planar og arealplanlegging frå A til Å.

Når ein utarbeider private planar for eit område (regulering – eller detaljregulering) må disse tilfredsstille dei krav som framgår i plan- og bygningsloven sin plandel med tilhøyrande forskrifter.

Den som skal utarbeide forslag til reguleringsplan (forslagstillar) må vere fagkyndig, og dei som ynskjer å regulere eller omregulere eigedommen sin må engasjere profesjonelle forslagstillere (jf. Pbl § 12-3).

Kontaktinfo

Magnus Lajord
Arealplanleggjar
E-post
Telefon 94 88 49 72