Fysioterapitenesta

Fysioterapi er ei klinisk og førebyggande behandling som blir utført av fagpersonar med offentleg godkjenning. Kunnskapsfeltet er kropp, rørsle og funksjon.

Du kan kontakte oss både med og utan tilvising frå lege eller anna helsepersonell. Hos oss får du ei grundig undersøking med utgangspunkt i sjukehistoria di. Behandlarane våre brukar erfaringsbasert og vitskapleg dokumentert undersøking og behandling. I periodar kan det vere ei viss ventetid før behandlinga kan starte.

Døme på tilnærmingar som blir brukt:

  • Aktiv tilnærming inkludert opplæring i eigentrening/øvingar
  • Manuelle teknikkar som massasje, leddmobilisering m.m.
  • Apparatbehandling
  • Bassengtrening
  • Rettleiing/mestringsteknikker
  • Vi kan tilby behandling/trening i grupper

Undersøking/behandling hos fysioterapeut skjer med utgangspunkt i offentleg fastsette takstar. Du betalar eigenandel som blir ført på egenandelskort 2.

Les meir om frikort for helsetenester.

Betalingssatsar fysioterapeut

Tilsette ved Vang fysikalske institutt

Kontaktinfo

Vang fysikalske institutt
E-post
Eline Helland
Fysioterapeut
E-post
Telefon 46 91 92 64
Nils Harald Haugli
Fysioterapeut
E-post
Telefon 97 68 32 26
Karina Nyborg
Fysioterapeut
E-post
Mobil 41 50 89 63

Opningstider

Måndag - Fredag

09.00 - 15.00

Adresse

Tyinvegen 5151
Uetg
2975 Vang i Valdres