Ergoterapitenesta

Målgruppe for tenesta

Innbyggjarar i alle aldrar som pga. skade, sjukdom eller nedsett funksjonsevne har vanskar med å utføre daglege aktivitetar innanfor heimen, barnehage/skule, arbeid og/eller fritid.

Meir om tenesta

Gjennom trening, rettleiing og tilrettelegging, evt med bruk av hjelpemidler, bidra til betra funksjon, sjølvstende og livskvalitet.

  • Kartlegging av funksjonsnivå
  • Funksjonstrening og trening i daglege aktivitetar
  • Formidling av tekniske hjelpemidler
  • Tilpasning av bustad
  • Tilrettelegging av arbeidsplass / skule / barnehage
  • Førebyggjande helsearbeid
  • Rettleiing, tverrfagleg samarbeid, ansvarsgrupper
  • Sakshandsaming og planarbeid
  • Kvardagsrehabilitering

 

Kontaktinfo

Hanne-Kjersti Berge
Ergoterapeut
E-post
Mobil 99 09 88 17

Opningstider

Ergoterapi
Måndag - fredag
08.30 – 15.30

Adresse

Vangstunet
2. etg (mellom psykiatrisk helseteneste og helsestasjon)
Tyinvegen 5151
2975 Vang i Valdres