Ergoterapitenesta

Målgruppe for tenesta:
Innbyggjarar i alle aldrar som pga skade, sjukdom eller nedsett funksjonsevne har vanskar med å utføre daglege aktivitetar innanfor heimen, barnehage / skule, arbeid og / eller fritid.

Meir om tenesta
Gjennom trening, rettleiing og tilrettelegging, evt med bruk av hjelpemidler,  bidra til betra funksjon, sjølvstende og livskvalitet.
• Kartlegging av funksjonsnivå
• Funksjonstrening og trening i daglege aktivitetar
• Formidling av tekniske hjelpemidler
• Tilpasning av bustad
• Tilrettelegging av arbeidsplass / skule / barnehage
• Førebyggjande helsearbeid
• Rettleiing, tverrfagleg samarbeid, ansvarsgrupper
• Sakshandsaming og planarbeid
• Kvardagsrehabilitering

 

 


 

Kontaktinfo

Hanne-Kjersti Berge
Ergoterapeut
E-post

Åpningstider

Ergoterapi
Måndag - fredag
08.30 – 15.30

Adresse

Vangstunet
2. etg (mellom psykiatrisk helseteneste og helsestasjon)
Tyinvegen 5151
2975 Vang i Valdres