Psykisk helsearbeid- og rusomsorg

Psykisk helsetjeneste i Vang kommune har kontorer i 2.etj på Vangstunet. Tenesta er eit lågterskel-tilbod der du kan ta direkte kontakt, henvisning frå lege er ikkje nødvendig.  Inntaksvurdering skjer kvar torsdag i samarbeid med kommunepsykolog. Tenesta er gratis.

Målet for tenesta er å fremme god psykisk helse, forebygge og redusere problemutvikling, samt fremme mestring av eget liv.

Tenesta yter bistand til:

  • Personer i krise eller vanskelige livssituasjonar.
  • Personer med milde og moderate psykiske plager/lidelsar
  • Personer med rus-relaterte problemstillingar.

Me kan tilby:

  • Individuelle samtaler
  • Gruppebehandling
  • Nettverksmøter
  • Tverrfagleg samarbeid
  • Samarbeidsmøter/koordinator for individuell plan
  • Førebyggjande og opplysande tenester
  • Veiledning til alle aldersgrupper, pårørande og samarbeidande tenester i kommunen

Samtalene blir tilpasse ditt behov og kva som er viktig for deg. Saman med deg skal vi prøve å finne gode verktøy som kan betre kvardagen din og styrke din sjølfølelse.

Ved øyeblikkelig hjelp kontakt fastlege, legevakt eller nødnummer:

Vang legekontor: 61 36 95 00 Øyeblikkeleg hjelp (legekontor dagtid): 976 74 415

Telefon til nærmeste legevakt: 116 117

Ved akutt hjelp ring 113

Kontaktinfo

Jeanette Hermundstad
Fagleder
E-post
Mobil 90 36 25 07
Barbro Strand
Sykepleier
E-post
Mobil 48 19 63 16
Barbro Hegge
Sosionom
E-post
Mobil 47 46 39 43
Anne Mette Thunshelle Opdal
Spesialsykepleier
E-post
Mobil 90 66 47 23

Opningstider

Måndag - fredag kl. 8.00 - 15.30

 

Adresse

Vangstunet

Tyinvegen 5151
2975 VANG I VALDRES