Sjølvmord og sjølvmordstankar

Årsaka til at nokon får tankar om, eller forsøker å ta sitt liv er oftast samansett. Sjølvmordstankar kan vere knytt til ei krise eller ein depressiv episode, eller det kan vera eit langvarig og tilbakevendande problem.
Når sjølvmordstankar kjem, er det viktig å vete at du ikkje er aleine med slike tankar. Det finns behandling og personer som ynskjer å hjelpe deg. Snakk med nokon du stoler på og fortell korleis du har det. Det kan bidra til å sortere tankane og gjere det lettare å handtere situasjonen.

Her får du hjelp om du har sjølvmordstanker:

 • Ved akutte situasjonar - ring legevakta på 116 117 eller nødnummer 113

Fleire tenester som du kan kontakte:

 • fastlege (dagtid) og legevakt (ettermiddag/kveld/natt)
 • psykisk helse- og rusteneste i kommune (dagtid)
 • helsestasjons- og skulehelseteneste, helsestasjon for ungdom (dagtid)
 • heimebaserte tenester / omsorgstenestene
 • ambulant akutt-team ved DPS (dagtid)

Frivillige organisasjonar kan og hjelpe

Mange frivillige organisasjonar tilbyr støtte, informasjon og hjelp til mennesker som har sjølvmordstankar. Fleire har hjelpetelefoner, chat-tenester og støttegrupper.

Hjelpetelefoner:

 • Kirkens SOS Norge er en døgnopen teneste på telefon og internett. Telefon, SOS melding og SOS – Chat.
   
 • Sidetmedord.no er en netteneste som drives av Hjelpetelefonen 116 123. Hjelpetelefonen drives av interesseorganisasjonen Mental Helse.
   
 • Kors på halsen er drifta av Røde Kors. Her kan alle opp til 18 år ringe, maile eller chatte og ta opp det som er viktig for dem.
   
 • Unghjelp er en ungdomsdrevet organisasjon som deler og utvekslar erfaringar og sprei kunnskap om psykisk helse blant ungdom i Norge.

Organisasjoner:

Kjelde: https://helsenorge.no/sykdom/psykiske-lidelser/depresjon/selvmord-og-selvmordstanker