Frisklivssentralen

Frisklivssentralen (FLS) er ein kommunal førebyggjande helseteneste og tilbyr hjelp til endring og meistring av levevanar. Frisklivssentralen gir strukturert oppfylgjing primært gjennom helsesamtale, tilbod om fysisk aktivitet, kosthaldsendring og snus- og røykeslutt.
Frisklivssentralen ligg i kjellaren på Vangstunet.

Alt kommunalt helsepersonell + NAV-tilsette kan henvise brukarar til Frisklivssentralen. Men ein kan også ta direkte kontakt med sentralen sjølv.

Frisklivsresepten gir tilgang til 12 veker rettleiing og oppfylgjingstiltak innan fysisk aktivitet, kosthald og tobakk, og er eit lågterskeltilbod for alle aldersgrupper.
Frisklivssentralen har også ein del gruppetilbod av ulike slag. Deltakelse på gruppetilbod stiller ikkje krav om at ein lyt ha ein frisklivsresept.


Indviduell trening Ryfoss treningssenter.
 
Finn du noko av interesse? Noko du saknar av tilbod? Ta kontakt med oss!

Kontaktinfo

Mona Wiik Jonassen
Frisklivsrettleiar og folkehelsekoordinator
E-post
Mobil 957 45 180

Åpningstider

Tysdag og Torsdag
08:30 - 15:30

Adresse

Vangstunet
Tyinvegen 5151
2975 Vang i Valdres