Frisklivssentralen

Frisklivssentralen (FLS) er ein kommunal førebyggjande helseteneste og tilbyr hjelp til endring og meistring av levevanar. Frisklivssentralen gir strukturert oppfylgjing primært gjennom helsesamtale, tilbod om fysisk aktivitet, kosthaldsendring og snus- og røykeslutt.
Frisklivssentralen ligg i 2.etg på Vangstunet.

Alt kommunalt helsepersonell + NAV-tilsette kan henvise brukarar til Frisklivssentralen. Men ein kan også ta direkte kontakt med sentralen sjølv.

Frisklivsresepten gir tilgang til 12 veker rettleiing og oppfylgjingstiltak innan fysisk aktivitet, kosthald og tobakk, og er eit lågterskeltilbod for alle aldersgrupper.
Frisklivssentralen har også ein del gruppetilbod av ulike slag. Deltakelse på gruppetilbod stiller ikkje krav om at ein lyt ha ein frisklivsresept.
 


Indviduell trening Ryfoss treningssenter.
 
Finn du noko av interesse? Noko du saknar av tilbod? Ta kontakt med oss!

Kontaktinfo

Caroline Marlen Solie Bryntesen
Folkehelsekoordinator og Frisklivsrettleiar
E-post
Telefon 91 12 75 49

Opningstider

Måndag til fredag
08:30 - 15:30

Adresse

Vangstunet
Tyinvegen 5151
2975 Vang i Valdres