Endring av detaljreguleringsplan på høyring - offentleg ettersyn E16 Øye-Eidsbru, plan-ID 2018005

Statens vegvesen legg i samarbeid med Vang kommune eit forslag til endring av reguleringsplan ut til offentleg ettersyn i perioden 05.11.2019 til 19.12.2019. Sjå vedlagte plandokument. Desse er og tilgjengeleg på nettsidene www.vegvesen.no/Europaveg/e16oyeeidsbru og på kommunehuset i Vang.

Føremålet med planendringa er å etablere permanent deponi i Djupedalen, og ved Eidsbru, i tillegg til nokre andre endringar i planen som følgje av omprosjektering i byggefasen.

Merknadar til reguleringsplanendringa sendast skriftleg innan 19.12.2019 til firmapost-vest@vegvesen.no. Eventuelle spørsmål kan rettast til Silje Aaberge Aalbu på telefon 57655804 eller e-post silje.aalbu@vegvesen.no.

(Denne kunngjeringa er i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10. Planen er utarbeidd etter §12-3, 12-14 og 3-7)
 

E16 Øye-Eidsbru
Tittel Publisert Type
2018005_E16 Øye - Eidsbru_bestemmelser_29

01.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2018005_E16 Øye - Eidsbru_bestemmelser_29.10.2019.pdf
Vedlegg 1 - Hydrologinotat Djupedalen_2018005_E16 Øye - Eidsbru_29

01.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 1 - Hydrologinotat Djupedalen_2018005_E16 Øye - Eidsbru_29.10.2019.pdf
Vedlegg 2 - D010 Deponi Djupedalen_2018005_E16 Øye - Eidsbru_29

01.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 2 - D010 Deponi Djupedalen_2018005_E16 Øye - Eidsbru_29.10.2019.pdf
Vedlegg 3 - Geoteknisk vurdering Djupedalen_2018005_E16 Øye - Eidsbru_29

01.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 3 - Geoteknisk vurdering Djupedalen_2018005_E16 Øye - Eidsbru_29.10.2019.pdf
Vedlegg 4 - Skredfarevurdering Djupedalen_2018005_E16 Øye - Eidsbru_29

01.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 4 - Skredfarevurdering Djupedalen_2018005_E16 Øye - Eidsbru_29.10.2019.pdf
2018005_E16 Øye - Eidsbru_beskrivelse_29

01.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2018005_E16 Øye - Eidsbru_beskrivelse_29.10.2019.pdf
Vedlegg 5 - ROS-analyse_2018005_E16 Øye - Eidsbru_29

01.11.2019 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Vedlegg 5 - ROS-analyse_2018005_E16 Øye - Eidsbru_29.10.2019.PDF
2018005_E16 Øye - Eidsbru_plankart_29

01.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2018005_E16 Øye - Eidsbru_plankart_29.10.2019.pdf