Aktuelt

 • 07.08.2020 Skulestart 2020
  Elevane i 1.-10. klasse er velkomne til nytt skuleår på Vang barne- og ungdomsskule måndag 17. august 2020 kl. 09.00.Vel møtt!
 • 04.08.2020 Vegarbeid i Lundsmarka bustadfelt
  Frå Måndag 10. august og nokre veker framover vil det vera arbeid med opprusting av vegen gjennom bustadfeltet.
 • 30.07.2020 Informasjon frå kriseleiinga
  Har du vore på reise i Sverige eller utanfor Norden, inkludert grøne land/område, ber me om at du IKKJE besøkjer Vangsheimen, omsorgsbustadane...
 • 24.07.2020 Informasjon om gjerding
  Vanleg gjerdehald utanfor offentleg veg og jernbane er regulert av lov om grannegjerde. Private avtalar går føre lova, dersom avtalane ikkje er i...