Varsel om oppstart

Her vert varsel om oppstart av planarbeid lagt ut

Det blir jf. plan- og bygningsloven §12-8 varsla om oppstart av planarbeid for detaljregulering Fløgstrøndheisen. 

Det blir jf. plan- og bygningsloven §12-8 varsla om oppstart av planarbeid for detaljregulering Børrelia 3, som i hovudsak består av øvre del av Børrelia 1 og Tenlelie. 

Kontaktinfo

Magnus Lajord
Arealplanleggjar
E-post
Telefon 94 88 49 72
Ingeborg Lunde
Arealplanleggjar
E-post
Telefon 99 23 03 05

Åpningstider

Måndag - fredag
08:30 - 15:30

Romjul: 10:00 - 14:00

Adresse

Vang kommune

Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres