Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering Hellekvene

Det blir jf. plan- og bygningsloven §12-8 varsla om oppstart av planarbeid for Detaljregulering Hellekvene.

Føremålet med planen er å legge til rette for nytt næringsområde i samsvar med kommuneplanens arealdel i Synshagen, og etablering av mellom anna lagerbygg.

Merknadar sendast til Asplan Viak AS, Sundrejordet 4, 3570 Ål, eller på e-post til rannveig.brattegard@asplanviak.no innan 24.04.2024.

 

Link til plandokument: https://www.arealplaner.no/vang3454/arealplaner/146