Kulturmidlar 2021

Klikk for stort bilete Vang kommune har og i år kulturmidlar som kan søkast på. I 2020 vart det delt ut over kr 200 000,- der lag og foreiningar i Vang fekk det meste av dette. Det blir gjort mykje bra arbeid rundt om i Vang, og då er det fint å kunne bidra i frå Vang kommune.

  • Kulturmidlar 2021 til lag i kommunen
  • Stipend til idrettsungdom (frå 16-25 år) som tevlar på nasjonalt nivå
  • Tilskot til istandsetting av gamle hus
  • Tilskot til forskjønning-og trivselstiltak
    For desse tilskotsordningane er det eigne søknadsskjema som du finn her

 

Søknad til Vang kommune innan 26.mars 2021

Retningsliner for tildeling finn du her (PDF, 37 kB)