Søknad om tilskot til idrettsanlegg og tiltak for friluftsliv

Send søknad med kostnadsoverslag, finansieringsplan og plan for drift og vedlikehald til postmottak@vang.kommune.no

Lurer du på noko, ta kontakt med saksbehandlar Oddbjørn Skeie, på telefon 61 36 94 23, eller på e- post oddbjorn.skeie@vang.kommune.no .