Kulturmidlar 2024

Einskildpersonar, lag og organisasjonar kan søkje kulturmidlar, midlane skal koma fellesskapet til gode.

  • Kulturmidlar 2024 til lag i kommunen
  • Stipend til idrettsungdom (frå 16-25 år) som tevlar på nasjonalt nivå
  • Tilskot til istandsetting av gamle hus
  • Tilskot til forskjønning-og trivselstiltak 
    For desse tilskotsordningane er det eigne søknadsskjema som du finn her

 

Søknad til Vang kommune innan 22. mars 2024

Retningsliner for tildeling finn du her (PDF, 37 kB)