Spelemidlar

Vegen til stønad frå spelemidlar

Trinn 1: Godkjenning av prosjekt og lag/organisasjon som søker. Send inn søknad (mail eller brev) med kostnadsoverslag, finansiering og drift av anlegget til Vang kommune innan søknadsfristen for kulturmidlar i kommunen. Vanlegvis i siste halvdel av mars.

Trinn 2: Godkjenning av prosjekt i formannskap. Alle ordinære anlegg og nærmiljøanlegg med kostnadsramme over kr 600 000,- må vera med i Vang kommune sin Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet.

Trinn 3: Laget/organisasjonen legg inn søknad med nødvendige vedlegg via Min ID på anleggsregisteret.no. Søknadsfristen er 15. oktober.

Anleggsregisteret: Søknadsskjema

Les meir om krav til dokumentasjon

Trinn 4: Kommunen godkjenner og vidaresender den elektroniske søknaden til fylket innan 15.januar påfølgjande år.

Kontaktinfo

Yvonne Mæland
Rådgjevar, utdanning og kultur
E-post
Telefon 48 22 66 59