Kva kan du søkje på av kulturmidlar og tilskotsordningar i Vang kommune?

Søknadsfrist 22. mars

  • Kulturmidlar til lag i kommunen
  • Stipend til idrettsungdom (frå 14-25 år) som tevlar på nasjonalt nivå
  • Tilskot til istandsetting av gamle hus
  • Søknad om spelemidlar
  • Tilskot til idrettsanlegg og tiltak for friluftsliv
  • Er du eit nytt lag utan at du har den dokumentasjon som ligg under retningsliner, søk likevel med den dokumentasjon du har
  • Vang kommune ønsker å vere ei inkluderande kommune med stort mangfald i utrykk og kultur. Det vil bli vurdert som positivt dersom søknad om kulturmidlar kan vise til slikt innhald