Kva kan du søkje på av kulturmidlar / tilskotsordningar i Vang kommune?

 • Kulturmidlar til lag i kommunen
 • Stipend til idrettsungdom (frå 14-25 år) som tevlar på nasjonalt nivå
 • Tilskot til istandsetting av gamle hus
 • Søknad om spelemidlar
 • Tilskot til idrettsanlegg og tiltak for friluftsliv
 • Er du eit nytt lag utan at du har den dokumentasjon som ligg under retningsliner, søk likevel med den dokumentasjon du har
 • Vang kommune ønsker å vere ei inkluderande kommune med stort mangfald i utrykk og kultur. Det vil bli vurdert som positivt dersom søknad om kulturmidlar kan vise til slikt innhald

  Lurer du på noko, ta kontakt med saksbehandlar Oddbjørn Skeie, på telefon 482 41 371,
  eller på e- post oddbjorn.skeie@vang.kommune.no