Kva kan du søkje på av kulturmidlar / tilskotsordningar i Vang kommune?

  • Kulturmidlar til lag i kommunen
  • Stipend til idrettsungdom (frå 16-25 år) som tevlar på nasjonalt nivå
  • Tilskot til istandsetting av gamle hus
  • Tilskot til forskjønning-og trivselstiltak
  • Søknad om spelemidlar
  • Tilskot til idrettsanlegg og tiltak for friluftsliv