Enkle endringar av reguleringsplan

Enkle endringar av reguleringsplan
Av og til kan det oppstå behov for å gjøre tilpassingar på areal som er del av ein reguleringsplan. Det kan vere at man ynskjer å endre litt på ei tomt, legge ein veg litt annleis eller lignande.

Dette er i utgangspunktet noko som må behandles som ei planendring. Det er imidlertid ikkje alle slike endringar som krevjer full planprosess med varslingar, offenleg ettersyn osb.
 

Dersom endringane i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går ut over hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder, så kan ei få løyve etter ein enklere prosess. Etter søknad kor endringen beskrives skriftlig og med vedlagt kart og annen nødvendig dokumentasjon, vil kommunen sende saken ut på høyring til berørte partar og til statlige og fylkeskommunale myndigheiter. Høyringstiden vil vere 6 veker. Etter høyringsrunda vil kommunen kunne konkludere og gjere vedtak i saken. Saksbehandlingstida er på inntil 12 uker i tillegg til den tida saken er ute på høyring.

Kontaktinfo

Magnus Lajord
Arealplanleggjar
E-post
Telefon 61 36 94 84

Åpningstider

Måndag - fredag
08:30 - 15:30

Romjul: 10:00 - 14:00

Adresse

Vang kommune

Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres