Viltforvaltning

Varsling om skadde eller døde dyr i utmark:

 

Vakttelefon dyrlege: 61 34 39 90

Mattilsynet: 22 40 00 00

Rovviltkontakter:

Per Ivar Stensæter 2930 BAGN, tlf. 907 84 742

Stein Olav Windingstad, Bygdinvegen 1896 2943 ROGNE, tlf. 957 09 933

SNO regionalt rovviltansvarleg Ole Knut Steinset 2890 ETNEDAL, tlf. 464 48 657

Ved personskade kontakt og politiet, tlf. 113

Sankelaga i Vang kommune

Sankelaga i Vang kommune
Beitelag: Leiar i sankelag: Telefon:
Øye Ivar Eltun 95231189
Vang Inga Bøe 91194917
Austvang Andris Kongslien 98001474
Høre Jon Hålien 99699969