Viltforvaltning

Varsling om skadde eller døde dyr i utmark

Vakttelefon dyrlege: 61 34 39 90

Mattilsynet: 22 40 00 00

Rovviltkontakter

Per Ivar Stensæter, 2930 Bagn, tlf. 907 84 742

Stein Olav Windingstad, Bygdinvegen 1896, 2943 Rogne, tlf. 957 09 933

SNO regionalt rovviltansvarleg: Ole Knut Steinset, 2890 Etnedal, tlf. 464 48 657

Ved personskade kontakt og politiet, tlf. 113

Sankelaga i Vang kommune

Sankelaga i Vang kommune
Beitelag: Leiar i sankelag: Telefon:
Øye Ivar Eltun 95231189
Vang Inga Bøe 91194917
Austvang Andris Kongslien 98001474
Høre Jon Hålien 99699969