Landbrukskontoret i Vang

Vang kommune skal leggje til rette for eit aktivt landbruk i Vang, med særleg vekt på:

• landbruk som hovudnæringa i Vang
• kulturlandskap og lokal byggjeskikk
• busetjing
• utmarksressursar
• lokal ressursutnytting og vidareforedling
• næringskombinasjonar/stølsdrift

Pr. dags dato er det om lag 100 aktive bruk i  kommunen. Mjølk, kjøtfe og sauehald er dei viktigaste produksjonane.

Landbrukskontoret forvaltar saker innan skogbruk,  jord- og konsesjonslov og tilskottsordningar samt andre landbruksrealiterte oppgåver. Landbrukskontoret har og ansvaret for hjortvilt- og rovviltforvaltninga.

Dersom du skal på Landbrukskontoret og har behov for å treffa ein av landbruksrådgjevarane, ver venleg å ta kontakt på telefon for å avtala tid.

Kontaktinfo

Wenche Søndrol
Landbrukskonsulent
E-post
Telefon 46 82 90 71

Opningstider

Måndag–fredag
08:30–15:30

Påska 2024:
Måndag 08:30–15:30
Tysdag 08:30–15:30
Onsdag 08:30–12:00
 

Adresse

Vang kommune

Tyinvegen 4850
2975 Vang i Valdres