Vegnamn i Vang på høyring

Kommunevåpen Vang - Klikk for stort bilete

I samband med Hugaviktunnelen er det etablert ny avkøyringsveg vest for tunnelen og del av gamle E16 frå Hemsing bru til Kvam er omklassifisert.

Hensåsvegen vert forlenga frå Hemsing bru til avkøyringa frå E16 aust for Hugaviktunnelen. Vegnamna Kvamsronvegen og Kvamskleivvegen er på høyring.

På høyring_Kvamskleivvegen_kart (PDF, 680 kB)

På høyring_Kvamsronvegen_kart (PDF, 556 kB)

Merknadar sendast Stadnamnnemnda, Vang kommune, Tyinvegen 5161, 2975 Vang i Valdres, eller elektronisk til post@vang.kommune.no innan 25.02.2023.