Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019

Førehandstemming frå 12.august til og med 06. september på kommunehuset måndag til fredag kl. 08.30 – 15.30. Hugs legitimasjon!

I tillegg er åpningstida utvida til kl. 19.00 fredag 30.08.2019.

Det blir tilbod om førehandsstemming på Vangsheimen måndag 2. september og torsdag 5. september frå kl. 10.00 – 14.00

Sjuke og utføre kan stemme der dei oppheld seg. Fristen for å søke om ambulerande stemming er tysdag 03.09.19 kl. 11.00

Les meir om valet.