Val

Stortingsvalet og sametingsvalet 2021

Valdagane for stortingsvalet 2021 er 12. og 13. september.

STEMMING PÅ Valdagen:
Stemmestaden er VANGSHALLEN (fleirbrukshall VBU)

Opningstider:
Søndag 12. september : kl. 13.00 – 17.00
Måndag 13. september: kl. 09.00 – 18.00

Tidlegstemming:
Dersom du ikkje har høve til å stemme innanfor den ordinære perioden for førehandsstemming, og heller ikkje på valdagen, kan du frå 1. juli t.o.m 09. august kontakte kommunen og avtale tid for å stemme. Hugs legitimasjon!

Kontakt sentralbordet på Vang kommunehus 61369400 eller send epost til post@vang.kommune.no

Førehandstemming:
Frå 10.august til og med 10. september på kommunehuset måndag til fredag kl. 08.30 – 15.30.
I tillegg er opningstida utvida til kl. 19.00 fredag 03.september.
Det blir tilbod om førehandsstemming på Vangsheimen onsdag 8. september og torsdag 9. september frå kl. 10.00 – 14.00

Sjuke og utføre kan stemme der dei oppheld seg. Fristen for å søke om ambulerande stemming er fredag 10. september. Veljarar som er i karantene/isolasjon kan søke fram til valdagen 13.09. klokka 10.00.

Ta kontakt med Monica Søndrol tlf. 61369410 eller Hanne Karlsen 61369416.

Manntal:
Manntalet viser kven som har stemmerett.
Om du har flytta til ein annan kommune og melding om flytting ikkje er motteke av folkeregisteret innan 30. juni 2021, står du framleis i manntalet i den kommunen du flytta frå.
Då kan du velje om du vil stemme på valdagane i den kommunen du flytta frå, eller du kan førehandsstemme i den kommunen du vil, i tida frå og med 10. august til og med 10.september 2021
Manntalet for Vang krets ligg ute til offentleg ettersyn frå ca. 15. juli på følgjande stader:
Joker Filefjell, Resepsjon kommunehuset og Joker Ryfoss

Valkort
Ved stortings- og sametingsvalget i september 2021 får du tilsendt valkortet ditt digitalt.

Personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikkje har oppdatert eller bekrefta kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månadene, kommer til å få valkortet tilsendt på papir.

 

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019
 

Valgresultat finn du her

 

Resultat i Vang Kommune

Valresultat 2019
Tittel Publisert Type
Valgtyrets møtebok

03.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Valgstyrets_møtebok_3454_2019-09-11.pdf
Kommunestyre 2019 - 2023

03.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommunestyre 2019 - 2023.pdf

 

Valgdirektoratet har utarbeidd nettstaden www.valg.no her finn du mykje god informasjon om val.

 

Kontaktinfo

Monica Søndrol
Konsulent
E-post
Telefon 61 36 94 10

Åpningstider

Måndag - fredag
08:30 - 15:30

Romjul: 10:00 - 14:00

Adresse

Valstyret i Vang kommune
Vang kommunehus
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres
Telefon sentralbord: 61 36 94 00
E- post: post@vang.kommune.no