Val

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2023

Valdag for kommunestyre- og fylkestingvalet 2023 er måndag 11.september 2023
Vang kommunestyre har i møte 19.05.22 sak 31/22 vedteke at det og skal haldast val i Vang søndag 10.september 2023

Stortingsvalet og sametingsvalet 2021

Resultat for Stortingsvalet i Vang finn du her

 

Valgdirektoratet har utarbeidd nettstaden www.valg.no her finn du mykje god informasjon om val.

 

Kontaktinfo

Monica Søndrol
Konsulent
E-post
Telefon 61 36 94 10

Åpningstider

Måndag - fredag
08:30 - 15:30

Romjul: 10:00 - 14:00

Adresse

Valstyret i Vang kommune
Vang kommunehus
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres
Telefon sentralbord: 61 36 94 00
E- post: post@vang.kommune.no