Val

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2023

Valdag for kommunestyre- og fylkestingvalet 2023 er måndag 11.september 2023
Vang kommunestyre har i møte 19.05.22 sak 31/22 vedteke at det og skal haldast val i Vang søndag 10.september 2023

Kommunestyreval:
Frå valg.no:
Kommunestyret er kommunens øverste organ. Her blir det tatt beslutninger i lokale saker som barnehager, barnevern, plan- og arealspørsmål, grunnskole, helse- og omsorgstjenester, kulturtiltak og renovasjon.

Fylkestingval:
Frå valg.no:
Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ. Fylkestinget tar beslutninger om blant annet videregående opplæring, fylkesveier med tilhørende fergestrekninger, lokal kollektivtransport og kulturtiltak. I Oslo er det kommunestyrevalg og valg til bydelsutvalg, men ikke fylkestingsvalg.

 

Stortingsvalet og sametingsvalet 2021

Resultat for Stortingsvalet i Vang finn du her

 

Valgdirektoratet har utarbeidd nettstaden www.valg.no her finn du mykje god informasjon om val.

 

Kontaktinfo

Monica Søndrol
Konsulent
E-post

Åpningstider

Måndag - fredag
08:30 - 15:30

Romjul: 10:00 - 14:00

Adresse

Valstyret i Vang kommune
Vang kommunehus
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres
Telefon sentralbord: 61 36 94 00
E- post: post@vang.kommune.no