Interkommunale selskap

På denne sida finn ein lenker til møtedokument for styremøte og representantskapsmøta, altså kommunen sine styrings- og eigarorgan for interkommunale samarbeid og selskap i Valdres.