Enkelt webkart

Forenkla kartløysing tilpassa bruk på nettbrett og smarttelefonar. Her er bakgrunnskart, arealplanar, pågåande byggetiltak og eigedomskart. Du kan finne gards- og bruksnummer ved å søke på adresse.