Visma Flyt skole (VFS)

Vang barne- og ungdomsskule brukar Visma Flyt Skole (VFS) som læringsplattform. Elevar og føresette kan logge inn og få oversikt over planar, vurderingar, fråvær, samtykke, merknadar og meldingar til og frå skulen eks. melde fråvær, søke permisjon, beskjedar til foreldre frå skulen.

Elevane får tildelt brukarnamn og passord på skulen, føresette brukar ID-porten. Ein kan og bruke appen Min Skole. Både i appen og via nettadressa kan føresette sende melding til kontaktlærar/faglærar eller andre tilsette på skulen. Ein kan og svare på meldingar sendt fra skulen. Hugs å ikkje sende sensitive personopplysningar.  

Logg på føresettportalen

Logg på eleveportalen

Slik lastar du ned appen

Last ned appen frå  App Store/Google Play: Min skole-foresatt.

Last ned for Android

Last ned for iPhone