Samfunnshusa i Vang kommune.

I tillegg til Vangshallen, har me 3 flotte samfunnshus i Vang kommune i bygdene Øye, Åsvang og Høre.

Samfunnshusa våre er tilgjengeleg for utleige og nyttast gjennom heile året til ulike aktivitetar innan både idrett, musikk, fritid og frivilligheit. Alle samfunnshusa våre har gymsal og moglegheit for å nytte kjøkken og toalettfasilitetar.

Vangshallen: Informasjon og booking

For leige av Øye, Høre eller Åsvang samfunnshus: Ta kontakt med vaktmeister Egil Haugen.

Betalingssatsar leige av samfunnshus

Betalingssatsar leige av samfunnshus
Type leige Pris
Fast/ regelmessig trening/ møte/ øving og enkeltarrangement der det er gjort avtale om at leigetakar ryddar og moppar etter seg Gratis
Arrangement i gymsal med tilhøyrande rom, inkludert reinhald kr. 1000
Arrangement i kafeteria eller mindre rom, inkludert reinhald kr. 500
Komersielle salsarrangement i gymsal eller tilhøyrande rom kr. 1500
Komersielle salsarrangement i kafeteria eller andre mindre rom kr. 800

Åsvang samfunnshus

Høre samfunnshus

Øye samfunnshus

Vang barne- og ungdomsskule

Kontaktinfo

Egil Haugen
Høre, Øye og Åsvang samfunnshus
E-post
Telefon 90 13 23 51
Tor Arne Eltun
Vaktmeister Vang barne- og ungdomsskule
E-post
Telefon 97 51 81 38