Samfunnshusa i Vang kommune.

I tillegg til Vangshallen, har me 3 flotte samfunnshus i Vang kommune i bygdene Øye, Åsvang og Høre.

Samfunnshusa våre er tilgjengeleg for utleige og nyttast gjennom heile året til ulike aktivitetar innan både idrett, musikk, fritid og frivilligheit. Alle samfunnshusa våre har gymsal og moglegheit for å nytte kjøkken og toalettfasilitetar.

Bestilling

Ta kontakt minst 3 arbeidsdagar før dersom du ønskjer å leige eit av samfunnshusa våre. Vi svarar på førespurnader på arbeidsdagar kl 08.30-15.30.  

For leige av Øye eller Åsvang samfunnshus: Ta kontakt med vaktmeister Egil Haugen.

For leige av Vangshallen eller Høre samfunnshus: Informasjon og booking

Betalingssatsar leige av samfunnshus

Betalingssatsar leige av samfunnshus
Type leige Pris
Fast/ regelmessig trening/ møte/ øving og enkeltarrangement der det er gjort avtale om at leigetakar ryddar og moppar etter seg Gratis
Arrangement i gymsal med tilhøyrande rom, inkludert reinhald kr. 1000
Arrangement i kafeteria eller mindre rom, inkludert reinhald kr. 500
Komersielle salsarrangement i gymsal eller tilhøyrande rom kr. 1500
Komersielle salsarrangement i kafeteria eller andre mindre rom kr. 800

Åsvang samfunnshus

Hensåsvegen 351

Høre samfunnshus

Hørevegen 270

Øye samfunnshus

Øyevegen 160

Vang barne- og ungdomsskule

Tyinvegen 5035

Kontaktinfo

Egil Haugen
Vaktmeister
E-post
Telefon 90 13 23 51