Samfunnshusa i Vang kommune.

I tillegg til Vangshallen, har me 3 flotte samfunnshus i Vang kommune i bygdene Øye, Åsvang og Høre.

Samfunnshusa våre er tilgjengeleg for utleige og nyttast gjennom heile året til ulike aktivitetar innan både idrett, musikk, fritid og frivilligheit. Alle samfunnshusa våre har gymsal og moglegheit for å nytte kjøkken og toalettfasilitetar.

Ta kontakt med vaktmeister Egil Haugen for ytterlegare informasjon og gjera eventuell avtale om utleige. Informasjon om leigepris finn du under her:

 

Betalingssatsar leige av samfunnshus
Type leige Pris
Fast/ regelmessig trening/ møte/ øving og enkeltarrangement der det er gjort avtale om at leigetakar ryddar og moppar etter seg Gratis
Arrangement i gymsal med tilhøyrande rom, inkludert reinhald kr. 1000
Arrangement i kafeteria eller mindre rom, inkludert reinhald kr. 500
Komersielle salsarrangement i gymsal eller tilhøyrande rom kr. 1500
Komersielle salsarrangement i kafeteria eller andre mindre rom kr. 800

Åsvang samfunnshus

 

 

 

Høre samfunnshus

 

 

Øye samfunnshus


Vang barne- og ungdomsskule

Kontaktinfo

Egil Haugen
Høre, Øye og Åsvang samfunnshus
E-post
Telefon +47 90 13 23 51
Tor Arne Eltun
Vaktmeister Vang barne- og ungdomsskule
E-post
Telefon +47 97 51 81 38