Kunnskapsprøva - alkohollova

Styrarar og nestansvarleg for sals- og skjenkjeløyve må ha dokumentert kunnskap om alkohollova. Dette kravet blir oppfylt ved at du består kunnskapsprøva. Løyvemyndigheita skal halde prøva innan to månader etter at det har teke imot melding om at du ønskjer å ta prøva.

Kunnskapspøva kan tas etter avtale med sentralbordet i Vang kommune, post@vang.kommune.no 

Ha med gyldig legitimasjon - pass, førerkort eller bankkort med bilde blir godtatt.

Kunnskapsprøva i alkohollova er ei fleirvalsprøve med eit tilfeldig uttrekk av spørsmål frå ein database. Du vil få 60 minutt til å svare på prøva. For å få bestått prøve må 24 av 30 svar vere riktige.

Målgruppe:

Styrarar og avløysarar i verksemder som har eller søkjer om sals- eller skjenkjeløyve

Pris:

Før du tar prøva, må du betale inn eit gebyr på kr 400,-. Prøva kan du ta fleire gonger dersom du ikkje består. Du må betale gebyr for kvar gong.

Pensum:

Vinn.no tilbyr læremateriell, kurs og tilgang til «test deg selv- prøver. Det blir anbefalt at deltakarane set seg inn i pensumet på førehand.