Etablerarprøve for serveringsverksemd

Før ein serveringsstad kan få serveringsløyve, må dagleg leiar av serveringsstaden ha klart etablererprøven.

Etablerarprøven skal sikre at den som er ansvarleg for serveringsstaden, har dei nødvendige kunnskapane om økonomistyring og lovgjeving som har noko å seie for drifta. Kommunen skal halde prøven innan to månader etter at han har tatt imot melding om at du ønskjer å ta prøven.

Gjennomføring av prøven:

Etablererprøven kan tas etter avtale med sentralbordet i Vang kommune,  post@vang.kommune.no 

Ha med gyldig legitimasjon - pass, førerkort eller bankkort med bilde blir godtatt.

Prøven er en fleirvalsprøve på 90 minutt. Du må svare riktig på 40 av 50 spørsmål.

Språk:

Prøven er på norsk. Det er ikkje anledning til å ha med tolk.

Hjelpemidler:

Det er tillatt å bruke lovsamling.

Pris:

Prøven koster kr. 400,.

Pensum:

Vinn.no tilbyr læremateriell, kurs og tilgang til «test deg selv- prøver. Det blir anbefalt at deltakarane set seg inn i pensumet på førehand. 

Kor mange gonger kan du ta prøven?

Du kan ta prøven på nytt heilt til du består. Det koster 400 kroner kvar gong.

Prøvebevis:

Alle som består etablererprøven får eit prøvebevis, som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om serveringsloven.