Kommunalt regelverk

Administrative og tekniske bestemmelsar

Hovudutvalg for utvikling i Vang kommune vedtok å innføre tekniske og administrative bestemmelsar 07.12.2021. Dette er det lokale reglane som alle abonnentar på kommunalt vatn og avløp pliktar å følgje. Reglane er delt opp i to delar; administrative og tekniske bestemmelsar. Regelverket vil tre i kraft i frå 01.01.2022.