Driftsmeldingar

Vang kommune varslar abonnentar ved viktige hendingar på vatn og avløpsfronten. 

Du får tilsendt sms dersom du er tilknytta kommunalt vatn og avløp og er registrert som eigar i det nasjonale kontaktregisteret for personer eller einheitsregisteret for bedriftar. For å gjere endringar på dette må du gå inn på Nasjonalt kontaktregister  og oppdatere din kontaktinformasjon. Obs: Dette krev bank-id. Vang kommune administrerar ikkje dette.

Ynskjer du at fleire i din husstand eller andre blir varsle ved driftsmeldingar, kan du registere ei tilleggsvarslingsmottakar. Dette kan du gjere på: Varslemeg.no