Kommunal planstrategi

I plan- og bygningsloven § 10-1 (kommunal planstrategi) kjem det fram at alle kommuner skal utarbeide og vedta en kommunal planstrategi senest eit år etter at det nye kommunestyret er konstituert. Formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller vidareføre for å legge til rette for ein ynskt utvikling i kommunen. Arbeidet med kommunal planstrategi skal byggje på oversikta over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen (folkehelseoversikt).

Kontaktinfo

Magnus Lajord
Arealplanleggjar
E-post
Telefon 61 36 94 84
Ingeborg Lunde
Arealplanleggjar
E-post
Telefon 61 36 94 85

Åpningstider

Måndag - fredag
08:30 - 15:30

Romjul: 10:00 - 14:00

Adresse

Vang kommune

Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres