Klage på vedtak

Alle vedtak i byggesaker er enkeltvedtak, og kan difor klagast på, jf. forvaltningslovas § 28. Kommunen skal då vurdere om vedtaket skal gjerast om, eller om klaga skal sendast fylkesmannen for endeleg behandling.

•Klage på vedtak

Dersom du ynskjer å klage på vedtak frå kommunen, skal grunngjeve klage adressert fylkesmannen sendast kommunen for behandling innan klagefristen på tre veker. For meir informasjon, sjå forvaltningslova

Opningstider

Måndag - fredag
08:30 - 15:30

Romjul: 10:00 - 14:00

Adresse

Vang kommune

Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres