Bustadbygging i Vang

Vang kommune har fleire kommunale bustadfelt. Her er ei oversikt over desse.

Ryfoss: Føsselie

  • 20 grovplanerte tomter frå 0,9 til 1,4 mål.
  • Lettbygde tomter med tilgang til vatn, avlaup, straum og fiber.
  • Butikk og turområder i gangavstand

Føsselie: Kart over tomter

Meir informasjon: Føsselie bustadfelt

Kjøp av tomt i Føsselie: Privatmegleren Valdres.

Steintræet

  • Sentrumsnære tomter klar til bygging
  • Nær skule, butikk og barnehage

Steintræet: Kart over tomter

Meir informasjon: Steintræet byggjefelt

Kjøp av tomt i Steintræet: Privatmegleren Valdres.

Åsvang

  • 12 tomter der 5 er byggeklare.
  • Skiløyper og turterrreng rett ved utgangsdøra
  • Gratis tomt

Åsvang: Kart over tomter

Meir informasjon: Åsvang byggjefelt

For å få tildelt kommunal bustadtomt på Åsvang må du sende inn skriftlig søknad til post@vang.kommune.no. Søknad må innehalde kven som søker og kva tomt du ønskjer. Kommunedirektøren tildeler tomt. Du må starte bygginga innan tre år frå du får tildelt tomta.

Spørsmål som gjeld prosessen med tildeling av tomt kan du sende skriftleg til Henrik Holen. Merk post med "Kommunal bustadtomt".

Andre tomter

Sjå Innovangsjon sine nettsider for ei oppdatert oversikt over både kommunale og privateigde bustadtomter. 

Innovangsjon: Tomter i Vang

Kontaktinfo

Henrik Holen
Avdelingsingeniør vatn og avløp
E-post
Telefon 46 85 76 97