Bustadbygging i Vang

Vang kommune har fleire kommunale bustadfelt. Her er ei oversikt over desse.

Ryfoss - Føsselie

  • 20 grovplanerte tomter frå 0,9 til 1,4 mål.
  • Lettbygde tomter med tilgang til vatn, avlaup, straum og fiber.
  • Butikk og turområder i gangavstand

Reguleringsplan

 

Åsvang

  • 12 tomter der 5 er byggeklare.
  • Skiløyper og turterrreng rett ved utgangsdøra
  • Gratis tomt

Reguleringsplan

 

Steintræet

  • Sentrumsnære tomter klar til bygging
  • Nær skule, butikk og barnehage

Reguleringsplan

For å tak i ei tomt i Steintræet eller i Føsselie ta kontakt med Privatmegleren Valdres.

For å få tak i ei kommunal bustadtomt på Åsvang må du sende inn skriftlig søknad til post@vang.kommune.no. Søknad må innehalde kven som søker og kva for tomt søker ynskjer. Kommunedirektør tildeler tomt og man får tre år på seg til å starte bygging frå man får tildelt tomta.

Spørsmål vedrørende prosessen sendes skriftlig til Henrik Holen og merkes med "Kommunal bustadtomt".

Sjekk ut Innovangsjons heimesider for en oppdatert oversikt over båe kommunale og privateigde bustadtomter. Dersom du har spørsmål om livet i Vang eller andre spørsmål om kommunen, ta kontakt med Innovangsjonsminstar Ida Nordland Hillestad (telefon: 480 90 059)