Varsel om oppmåling på Kviissyndin i Vang

I samband med kartkontroll vert nokre eksisterande gjerde, synlige grensemerke med meir, målt på Kviissyndin i juli og august 2020.

Om du har merknadar eller forhold du vil påvise kan du kontakte Vang kommune ved Kari Birgit Lien på tlf. 48991849 eller e-post til kari.birgit.lien@vang.kommune.no.

Oppmålinga skjer i medhald av Matrikkelova § 41.