Utfall av Telenor sitt mobilnett - oppdatert 28.10.22 kl 12:41

Kart som viser kvar det er utfall av Telenor sitt mobilnett 28.10.22, kl. 08.30. https://www.telenor.no/dekning/#dekningskartOppdatert 28.10.22 kl 12:41: Telenor sitt mobilnett er tilbake, framleis nokre brot på fastnettet.

 

Telenor har utfall av mobilnettet i store delar av Vang kommune. Vang kommune har kopla opp satellittelefon og nødtelefon på kommunehuset og Vangsheimen. Telia har dekning i Vang kommune.

Det er førebels ingen informasjon om kva som er årsaka til utfallet. Kommunen vil oppdatere nettside så fort det er meir informasjon om utfallet.