Stortings- og sametingsvalet 2021 - informasjon om førehandstemming

 

Førehandstemmingsperioda er frå 10.august til 10. september, på kommunsehuset i Vang.

Opningstid: 08.30 - 15.30

Hugs at du ikkje skal møte opp dersom du er sjuk.
Hugs reine hender og god avstand. 

Valkortet vil kome til din digitale postkasse, dersom du ikkje har dette vil du få det tilsendt i posten.

Meir informasjon om valet finn du her:

https://www.vang.kommune.no/undermeny/politikk-ordforar/val/

https://www.valg.no/