Informasjon frå kriseleiinga

Har du vore på reise i Sverige eller utanfor Norden, inkludert grøne land/område, ber me om at du IKKJE besøkjer Vangsheimen, omsorgsbustadane eller folk som er i risikogrupper dei fyrste 10 dagane etter heimkomst.

Har du besøk frå utlandet eller område i Norge med smitteutbrot, ber me og om at du tek førehandsreglar. Takk for at du bidreg😊

Kriseleiinga har sendt epost til alle tilsette med informasjon om nye reiseråd og eventuell karantene ved utenlandsreiser.