Høring av nye forskrifter for renovasjon og slam

Klikk for stort bilete Valdres Kommunale Renovasjon IKS (VKR) reviderer forskriften for husholdningsavfall og slam for kommunene i Valdres.

Høringsbrevet finnes her.
Renovasjonsforskriften finnes her.
Slamforskriften finnes her.

Frist for å gi uttalelse til forskriftsforslaget er 31. desember 2020

Eventuelle uttalelser til forskriftsforslaget skal gis skriftlig og sendes pr e-post til post@vkr.no eller i posten til Valdres Kommunale Renovasjon (VKR), Postboks 149, 2901 Fagernes