Vatn- og avløpsutbygging på Tyinkrysset

Vang kommune har fleire store utbyggingsprosjekt på gang på Tyinkrysset. Her finn du informasjon om alt som skjer.

Generelle råd og anbefalingar

Unngå ferdsel i anleggsområda og ikkje gå inn på inngjerda område. Dette er for di eiga sikkerheit. Er uhellet først ute, ring medisinsk naudtelefon på 113 og deretter kommunen så snart som råd. Hugs at store maskinar har store blindsonar. Snakk gjerne med barna dine om tryggleiken rundt svære maskinar dersom de befinn deg i nærleiken. Vang kommune oppmodar til bruk av refleksvest i mørket. 

VA-prosjekt på Tyinkrysset

Ofte stilte spørsmål

Kontaktinfo

Henrik Holen
Avdelingsingeniør vatn og avløp
E-post
Telefon 46 85 76 97