Tveit bru blir stengd for fjerning av mellombels bru!

Tveit bru på E16 blir stengd torsdag 15. september kl. 09.30 og blir opna måndag 19. september kl. 10.00. Den mellombelse brua skal fjernast.

Statens vegvesen oppfordrar på det sterkaste all gjennomgangstrafikk, og då spesielt vogntog, i staden køyrer rv. 52 Hemsedalsfjellet og rv. 7 Hardangervidda i stengingsperioden. For lokal trafikk, nødetatar, lokale næringstransportar, dyretransporter og rutebussar blir det omkjøring med ledebil i perioden brua er stengd.

Meir informasjon frå Statens vegvesen kan du lesa her.