Tilskot til arbeid med trafikktryggleik

Innlandet fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) gir tilskot til lokalt forebyggjande trafikksikktryggleiksarbeid. Kommunar og frivillige organisasjonar kan søke om tilskot til lokalt arbeid med trafikktryggleik og tiltak på skulevegar.
Søknadsfristen er 15. januar 2023. 

Kven kan søke?

Kommunar og frivillige organisasjonar kan søke.

Kva tiltak kan få tilskot?

Tilskotsordninga omfattar i hovudsak tiltak retta mot unge førere, innvandrarar, MC-førere og eldre trafikantar.

Blant tiltak som er aktuelle for desse gruppene er:

  • møteplassar for motorinteressert ungdom med fokus på risikofaktorar som fart, rus og manglande bruk av bilbelte
  • Opplæring i trafikktryggleik for innvandrarar.
  • MC-dag om tryggleik i forkant av MC-sesongen.
  • tryggleikskurs for MC
  • trafikktryggleikskurs for eldre fotgjengarar («TREFF»)
  • oppslutning om tiltaket «Bilfører 65+»

Send søknad på e-post

Søknad sendes på e-post til post@innlandetfylke.no.

Sjå meir her: https://innlandetfylke.no/tjenester/sok-tilskudd/veg-og-trafikk/tilskudd-til-trafikksikkerhetsarbeid.22003.aspx