Sommardrift hos Vang legekontor

Vi går inn i ferietid, med ferieavvikling og fleire turistar i distriktet, samt liten tilgang på vikarar. Vi vil derfor ha redusert kapasitet på legekontoret gjennom sommaren

-Det vil ikkje vere mogleg å kontakte fastlege med melding på HelseNorge i ferien

-Vi vil prioritera gravide, alvorleg sjuke og augeblikkeleg hjelp. Øvrige kontrollar må vente til etter ferien

-Er du usikker så ta kontakt med legekontoret

-Vi vil ha vanlig drift igjen frå veke 35

🌸God sommar!🌸