Slik held du varmen om straumen går

Kva gjer du om straumen går? 

Mange bustader har straum som den viktigaste eller einaste kjelda til oppvarming. Ved større straumbrot prioriterer ein liv og helse fyrst, og det kan ta lang tid før du får straumen tilbake. Difor bør du vere førebudd på å greie deg utan straum i fleire dagar.

I denne artikkelen finn du konkrete tips som gjer deg betre førebudd på straumbrot. 

Les meir her: Slik held du varmen om straumen går