Pårørendeskole våren 2024 – et viktig tilbud for pårørende til personer med demens

I april og mai samarbeidet Vestre Slidre kommune og Vang kommune om å arrangere «Pårørendeskole for pårørende til personer med demens». Et viktig tilbud hvor hukommelsesteamene i begge kommunene hadde som mål å nå ut til pårørende med informasjon og kunnskap og gi veiledning. Kunnskap om demens er viktig for å skape åpenhet og forståelse samt at det vil bidra til å minske fordommer og stigmatisering.

Hukommelsesteamene jobbet med rekrutering av kursdeltakere på flere måter. Vi annonserte i lokalavisa, menighetsblader, plakater i nærmiljøet og via Facebook og nettsider. Vi tok også direkte kontakt med enkelte deltakere. Dette resulterte i 15 påmeldte deltakere som møtte opp på alle kurskveldene. Gjennom 5 kurskvelder fikk deltakerne se og erfare hvordan de som pårørende kan takle hverdagen bedre. Å gi pårørende nyttige verktøy var viktig slik at også de kan føle på mestring og oppleve å finne løsninger på de utfordringer hverdagen gir. Samt opprette en «møteplass» for pårørende hvor de kunne knytte kontakter for framtida – det være seg kontakt med andre i pårørende i samme situasjon, kontakt hukommelsesteamene eller øvrige helsetilbud i kommunene.

Programmet vi kunne tilby hadde ulike temaer med dyktige forelesere som delte sine erfaringer og sin kunnskap og kompetanse.

Tirsdag 16 april informerte kommunene om de ulike hjelpetilbud som finnes. Vi presenterte hukommelsesteamene og deres arbeid, tildelingskontoret kom og pratet om hvordan søke på ulike hjelpetilbud og hva som finnes av tilbud, ergoterapeut og velferdsteknologikoordinator snakket om hjelpemidler og velferdsteknologi – både for hjemmeboende personer med demens og for pasienter som bor på institusjon.

Tirsdag 23 april kom Bjørn Lichtwarck, spesiallege/postdoktor ved Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom (AFS) – Sykehuset Innlandet, Sanderud, og foreleste om demenssykdommer og symptomer ved demens. Han la også vekt på hvor viktig rett miljøbehandling er, gav god informasjon om medisinering og fastlegen sin rolle overfor personen med demens og pårørende. Bjørn har mangeårig erfaring fra demensomsorgen som fastlege/tilsynslege, forsker og ikke minst som pårørende selv.

Tirsdag 30 april fikk vi besøk av advokat Øyvind Dahle som gav nyttig informasjon om fremtidsfullmakt og hvordan opprette dette. Han har mange års innsikt i hvor viktig det nettopp er å opprette fremtidsfullmakt. Han gav også et innblikk i ulike lovverk som gjelder for personer som rammes av demens og hvordan dette følges opp i ulike institusjoner.

Samme kveld kom også Valdres Sparebank ved Karin Gullhaug og Vivi Ann Skrindsrud og informerte om bankrelaterte tjenester.

Tirsdag 7 mai hadde vi kommunikasjon og samhandling som tema. Ellen Bjøralt, geriatrisk sykepleier ved Innlandet sykehus, Sanderud, gav pårørende gode verktøy og nyttig informasjon om hvordan forholde seg til personen med demens. Ellen har lang erfaring innen dette feltet.

Tirsdag 14 mai avsluttet vi kurskveldene med å høre fra en pårørende selv. Hvordan vedkommende opplevde å ha et nært familiemedlem med demens. Å høre det fra vedkommende sitt perspektiv gav kursdeltakerne en nærhet til temaet. Det var høy grad av gjenkjennelse hos kursdeltakerne når vedkommende fortalte om adferd, opplevelser, skam og forhåndsdømming.

Siste kurskveld ble også brukt til å evaluere hvordan kursdeltakerne opplevde pårørendeskolen. De fikk et evalueringsskjema som de fleste fylte ut og dette vil brukes i videre arbeid med tilsvarende tilbud til pårørende i framtiden.

Alle eksterne forelesere gjennom kurset fikk en takkegave med lokal forankring for at de stilte opp for oss – et sitteunderlag av saueskinn fra Valdres Skinn og Ull, Aurdal, og en Valdreskopp fra Den Glade Ugle, Beito.

Hukommelsesteamene vil takke for et så godt oppmøte! Vi tar med oss denne erfaringen i vårt arbeid videre og håper at kursdeltakerne har knyttet nye kontakter og har fått et innblikk i hvilke hjelpetilbud kommunene har å by på.

Fv: Tone Granlien; demenskoordinator/hukommelsesteamet i Vestre Slidre, Birgit Remmen; demenskoordinator/demensteamet i Vang, Lene Johansen; fagleder/demensteamet i Vang Ida Nordland Hillestad, InnoVangsjon